Ýerleşýän ýeri :
Aşgabat şäheri
Telekeçi :
Pirliýew Nurýagdy
Email :
info@dokunderman.com
Telefon belgimiz :
99363041036

Daşary ýurt nahallary getirmek, oturdyp bermek. 1 ýyl kepillikli (howa, toprak, suw analizine görä)

Suwlama proyekti we olary dogry suwlama programmasy. (ştitliň ýaş we sortuna görä).

Dökünleme we dermanlama programmasy (ştiliň ýaş we sortyna görä)

Pudag we ideg işleri ýörite ýetişdirilen topar tarapyndan amala aşyrylýar (ştiliň ýaş we sortyna görä)