Ýerleşýän ýeri :
Aşgabat şäheri
Telekeçi :
Pirliýew Nurýagdy
Email :
info@dokunderman.com
Telefon belgimiz :
99363041036
HELGA SUPER

50 g/l Quizalofop-p-ethyl

Ösümlikler Zyýankeşler Ulanylmaly doza Dermandan soň ýygym üçin garaşmaly gün
GÜNEBAKAR Darıcan (Echinochloa crus-galli) 100 ml/ 0,1 gektar günebar we haşal otlar 3-4 yaprak bolandan soň bermeli - gün
GÜNEBAKAR Kanyaş (Sorghum halepense) 100 ml/ 0,1 gektar günebar we haşal otlar 3-4 yaprak bolandan soň bermeli - gün
GÜNEBAKAR Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon) 100 ml/ 0,1 gektar günebar we haşal otlar 3-4 yaprak bolandan soň bermeli - gün
GÜNEBAKAR Püsküllü çayır (Bromus tectorum) 100 ml/ 0,1 gektar günebar we haşal otlar 3-4 yaprak bolandan soň bermeli - gün
GÜNEBAKAR Tavşanbıyığı = Salkım otu (Poa annua) 100 ml/ 0,1 gektar günebar we haşal otlar 3-4 yaprak bolandan soň bermeli - gün
GÜNEBAKAR Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides) 100 ml/ 0,1 gektar günebar we haşal otlar 3-4 yaprak bolandan soň bermeli - gün
GÜNEBAKAR Yabani arpa (Hordeum spontaneum) 100 ml/ 0,1 gektar günebar we haşal otlar 3-4 yaprak bolandan soň bermeli - gün
GÜNEBAKAR Yapışkan ot (Setaria verticillata) 100 ml/ 0,1 gektar günebar we haşal otlar 3-4 yaprak bolandan soň bermeli - gün
ÜZÜM Kanyaş (Sorghum halepense) 500 ml/ 0,1 gekdar Köpek dişi 15-20, Kanyaş 2-3 kardeşte iken - gün
ÜZÜM Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon) 100 ml / 0,1 gekdar Köpek dişi 15-20, Kanyaş 2-3 kardeşte iken - gün
POMYDOR Darıcan (Echinochloa crus-galli) 100 ml / 0,1 gekdar Pomydor 15-20 cm boýda, haşal otlar 3-6 yaprakly bolanda - gün
POMYDOR Kanyaş (Sorghum halepense) 50 ml/ 0,1 gekdar Pomydor 15-20 cm boýda, haşal otlar 3-6 yaprakly bolanda - gün
POMYDOR Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon) 50 ml/ 0,1 gekdar Pomydor 15-20 cm boýda, haşal otlar 3-6 yaprakly bolanda - gün
KANOLA Delice (Lolium temulentum) 200 ml/ 0,1 gekdar çykandan soňra - gün
KANOLA Kendi gelen buğday (Triticum aestivum) 100 ml/ 0,1 gektar çykandan soňra - gün