Ýerleşýän ýeri :
Aşgabat şäheri
Telekeçi :
Pirliýew Nurýagdy
Email :
info@dokunderman.com
Telefon belgimiz :
99363041036
QUADRİS MAXX

200 g/l Azoxystrobin + 125 g/l

Ösümlikler Zyýankeşler Ulanylmaly doza Dermandan soň ýygym üçin garaşmaly gün
ZEYTUN Zeytinlerde halkalı leke (Spilocaea oleginea = Cyclogonium oleaginum) 100 ml/100 litr suw 21 gün
GARPYZ Karpuzda alternarya yaprak yanıklığı (Alternaria cucumerina) 80 ml / 100 litr suw 3 gün
GAWUN Karpuzda alternarya yaprak yanıklığı (Alternaria cucumerina) 80 ml / 100 litr suw 3 gün
BADAMJAN (ÝYLADYŞHANA) Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) 100 ml / 100 litr suw 3 gün
BADAMJAN (ÝYLADYŞHANA) Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) 100 ml / 100 litr suw 3 gün
BURÇ (ÝYLADYŞHANA) Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) 100 ml / 100 litr suw 3 gün
HYÝAR (ÝYLADYŞHANA) Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) 80 ml / 100 litr suw 3 gün
HYÝAR (ÝYLADYŞHANA) Kabakgillerde külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) 80 ml / 100 litr suw 3 gün