Ýerleşýän ýeri :
Aşgabat şäheri
Telekeçi :
Pirliýew Nurýagdy
Email :
info@dokunderman.com
Telefon belgimiz :
99363041036

Biz barada

Biz barada

Hormatly Arkadag Prezidentimiz Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW halkymyzyň bolelin eşretli durmuşda ýaşamagy üçin hemme pudaklar bilen birlikde oba hojalyk pudagyny ösdürmegi hiç wagyt ünsden düşürmeýär. Ýer bölekleriniň uzakmöhletleýin (99 ýyl) döwletnamaly ulanmaga berilmegi...
Doly oka

Ekin hyzmatlary üçin